We ontmoetten de 12-jarige Olga voor het eerst in 2013, toen ze in een donker, koud en vervallen appartement in Oekraïne woonde. Ze kon niet naar school, omdat ze geen geschikte winterkleding had. Ze was duidelijk ziek en depressief. We kwamen meteen in actie om voor warme kleren te zorgen en plaatsten Olga in ons therapeutische programma voor kinderen om haar te leren om te gaan met haar traumatische ervaringen. Helaas haalde haar moeder haar van school en onttrok haar aan onze zorg. Zo kwam Olga op straat terecht, waar ze haar moeder kwijtraakte. Ze was ziek, ondervoed en begon te veel alcohol te drinken.

Zo kwam Olga op straat terecht, waar ze haar moeder kwijtraakte.

Maar CCI gaf de strijd niet op. We vonden haar terug en namen haar onder onze vleugels. Olga werd in de Kalaniot noodopvang voor misbruikte en verwaarloosde kinderen geplaatst. Daar konden we haar een veilige, geborgen omgeving bieden waar 24 uur per dag therapeutische zorg beschikbaar was. Eindelijk kreeg haar leven een andere wending. In de Kalaniot-opvang maakte ze veel vooruitgang, presteerde goed op school en hielp zelfs het personeel met de zorg voor jongere kinderen. Die transformatie was verbazingwekkend. Na zes maanden voorbereiding met onze psychologen, deed ze een aanvraag om toegelaten te worden tot Na’aleh en de middelbare school te mogen doorlopen in Israël. Ze haalde het toelatingsexamen en mocht zich inschrijven. Nu doet ze het buitengewoon goed op een prachtige school in Nazareth en gaat ze een mooie toekomst tegemoet.

Save

Save

Recommended Posts