Ik kan niet zeggen dat we altijd ontspannen of tevreden zijn als het gaat om het beantwoorden van Gods roeping om het lijdende Joodse volk te bemoedigen en te zegenen. God zendt ons vaak een soms erg pijnlijke wake up call (schudt ons wakker), niet om te straffen, maar om ons dichter naar Hem toe te trekken.

Met immens verdriet en een bezwaard hart moet ik u dit nieuws brengen. Een moeder benaderde ons kinderteam en smeekte ons om haar dochtertje van één jaar en acht maanden mee te nemen omdat zij niet voor haar kon zorgen. Ons levensreddende Kalaniot Kindertehuis is alleen opgezet en bemand om kinderen van drie jaar en ouder op te nemen. Wij kwamen in actie hebben een team opgesteld dat in staat zou zijn om voor een kind van deze leeftijd te zorgen. De nacht voordat de moeder haar dochtertje naar Kalaniot zou brengen, heeft de vader de baby vermoord. We hadden geen enkele aanwijzing dat het leven van het kind in direct gevaar was.

Deze tragedie liet onze stichting schudden op haar grondvesten. God heeft ons deze “wake up call” gestuurd om ons Kalaniot Kindertehuis uit te breiden zodat we nooit meer een dierbaar jong Joods leven zullen verliezen. Dit was een duidelijke boodschap hoe wanhopig en gevaarlijk de omstandigheden op dit moment zijn voor verarmde Joodse families en hun kinderen.

Door ons geloof in God zijn we verder gegaan en hebben we voor een nieuw gebouw gezorgd en hebben wij een speciale noodeenheid kunnen bouwen voor baby’s in crisis.

Ik bid dat u met ons wil samenwerken en samen met ons Gods roeping wil beantwoorden. Uw liefdevolle giften zullen niet alleen een lijdend kinderleven redden en veranderen, maar ook grote betekenis geven aan de kleine baby die het hare verloren heeft.

Recommended Posts