BEANTWOORD GODS ROEPING OM ISRAEL EN HET JOODSE VOLK TE ZEGENEN

ZEGEN ISRAEL EN ONZE LIJDENDE JOODSE BROEDERS EN ZUSTERS

Uw liefdevolle ondersteuning stelt ons in staat onze lijdende Joodse broeders en zusters te verzamelen, te zegenen en gezond en wel thuis te brengen naar Israël.

Andere manieren om te geven

BANKREKENING ABN AMRO:
(IBAN) NL22ABNA0256504830

Maak cheques betaalbaar aan:

Stichting Christians Care International

Postbus 1466

3800 BL Amersfoort

Nederland

Email: admin@christianscare.nl

Telefoon: (+44) 0800 3160 797

ANDERE MANIEREN OM TE GEVEN: