Verhaal: Misha

Misha, 7 jaar oud, woonde met zijn grootmoeder, moeder en drie broers en zussen in een uitgewoond eenkamerappartement. Hij had sinds zijn babytijd al last van een ernstige vorm van astma. Hij was erg klein voor zijn leeftijd en kon nog helemaal niet praten. Zijn familie was ten einde raad op zoek naar hulp voor zijn spraakhandicap, want een arts konden ze niet betalen. Misha kon niet naar de plaatselijk school, want de onderwijzers waren niet getraind in communicatie met kinderen die niet kunnen praten. Als er niets zou gebeuren, zou Misha zijn hele leven geïsoleerd en zonder enige vorm van hoop moeten leven.

Misha’s grootmoeder noemt zijn transformatie een “wonder.”

Het was tijd om in te grijpen. We namen Misha onder onze hoede en zorgden meteen voor een volledig medisch onderzoek. De artsen ontwikkelden eerst een behandelplan om de astma van Misha onder controle te krijgen, zodat hij gemakkelijker zou kunnen ademen. Vervolgens werd vastgesteld dat de spraakhandicap van Misha niet van fysieke maar psychologische aard was. We plaatsten Misha op de Joodse school in Bila Tserkva, waar het psychologische team van CCI werd belast met intensief onderzoek en behandeling. Na acht maanden van individuele therapeutische zorg kon Misha praten, ontving hij drie gezonde maaltijden per dag en presteerde hij uitstekend op school. Misha’s grootmoeder noemt zijn transformatie een “wonder.”

Verhaal: Anna

Toen Anna begon aan ons Na’aleh voorbereidingsprogramma had ze geen enkele hoop voor de toekomst. Ze kwam uit een arm eenoudergezin dat het zwaar te verduren had onder de harde levensomstandigheden in Rusland. Anna studeerde hard en werd één van de beste leerlingen van onze klas in Sint-Petersburg. Ze liet veel vertrouwen zien nadat ze met onze psychologen had gewerkt en is nu goed voorbereid om aan haar school en nieuwe leven in Israël te beginnen. Haar moeder is zo trots op haar en had zich nooit kunnen voorstellen dat haar dochter ooit zo’n kans aangereikt zou krijgen. Uiteindelijk zal ook de moeder van Anna aliyah maken zodat ze bij haar dochter in Israël kan zijn. Samen hebben we hen de kans gegeven om een leven te leven, waar ze in Rusland alleen maar van hadden kunnen dromen.

Uiteindelijk zal ook de moeder van Anna aliyah maken zodat ze bij haar dochter in Israël kan zijn.

Daar gaat het bij Christians Care International om. Al ons personeel is gemotiveerd ieder Joods individu met de liefde van God te omgeven. We zetten ons in en laten ze pas gaan op het moment dat ze op eigen benen kunnen staan en verder kunnen met hun leven. Of het nu gaat om een levensreddende spoedoperatie of, zoals in het geval van Anna, om het bieden van psychologische zorg in combinatie met het allerbeste onderwijs, onze programma’s helpen mensen hun weg uit de Diaspora te vinden. We brengen ze terug naar huis, in Israël, waar ze zich kunnen verbinden met hun land en God.

Verhaal: Olga

Christians Care International Don Horwitz Charity Jewish Jews Need Ukraine

We ontmoetten de 12-jarige Olga voor het eerst in 2013, toen ze in een donker, koud en vervallen appartement in Oekraïne woonde. Ze kon niet naar school, omdat ze geen geschikte winterkleding had. Ze was duidelijk ziek en depressief. We kwamen meteen in actie om voor warme kleren te zorgen en plaatsten Olga in ons therapeutische programma voor kinderen om haar te leren om te gaan met haar traumatische ervaringen. Helaas haalde haar moeder haar van school en onttrok haar aan onze zorg. Zo kwam Olga op straat terecht, waar ze haar moeder kwijtraakte. Ze was ziek, ondervoed en begon te veel alcohol te drinken.

Zo kwam Olga op straat terecht, waar ze haar moeder kwijtraakte.

Maar CCI gaf de strijd niet op. We vonden haar terug en namen haar onder onze vleugels. Olga werd in de Kalaniot noodopvang voor misbruikte en verwaarloosde kinderen geplaatst. Daar konden we haar een veilige, geborgen omgeving bieden waar 24 uur per dag therapeutische zorg beschikbaar was. Eindelijk kreeg haar leven een andere wending. In de Kalaniot-opvang maakte ze veel vooruitgang, presteerde goed op school en hielp zelfs het personeel met de zorg voor jongere kinderen. Die transformatie was verbazingwekkend. Na zes maanden voorbereiding met onze psychologen, deed ze een aanvraag om toegelaten te worden tot Na’aleh en de middelbare school te mogen doorlopen in Israël. Ze haalde het toelatingsexamen en mocht zich inschrijven. Nu doet ze het buitengewoon goed op een prachtige school in Nazareth en gaat ze een mooie toekomst tegemoet.

Save

Save