OVER ONS

“Zie, Ik zal mijn hand opheffen tot de volken en mijn vaandel omhoog heffen voor de natiën; in hun armen zullen zij uw zonen brengen, en uw dochters zullen op hun schouders gedragen worden.”

(Jesaja 49:22)

Voor Christians Care International (CCI) is de roeping van God altijd gedefinieerd als een belofte die Hij in het boek Jesaja deed aan het Joodse volk dat Hij de niet-Joodse naties zou oproepen hen te doen opstaan en ze terug te brengen naar hun vaderland Israël. CCI helpt kwetsbare Joden om “op te staan” door naar Israël te emigreren -aliyah te maken – maar ook door ze een aansluitend programma te bieden om ze te helpen om als individu “op te staan”.

Als een holistische organisatie is CCI toegewijd aan de benadering van de mens als geheel, door middel van therapeutische behandelingen, onderwijs en liefdevolle en ondersteunende zorg. CCI geeft gehoor aan de oproep van God om het Joodse volk te doen opstaan, door de Joodse bevolking van de voormalige Sovjet-Unie te helpen om een nieuw leven op te bouwen in Israël, door Joodse weeskinderen en kansarme kinderen te redden en psychologisch te ondersteunen, en door levensreddende spoedeisende medische zorg en humanitaire hulp te verlenen aan mensen die deze hulp hard nodig hebben.

ONZE MISSIE

Christians Care International (CCI) brengt christenen afkomstig uit de hele wereld bijeen om Gods oproep tot steun aan Israël en het Joodse volk te beantwoorden. We veranderen de levens van tot armoede veroordeelde en kwetsbare Joden uit de voormalige Sovjet-Unie, door hen weer hoop te geven voor de toekomst en hen dichter bij God te brengen.

LEIDERSCHAP

don_horwitz

DON HORWITZ

Executive Director

Don gelooft niet in toeval; hij gelooft dat God ervoor gezorgd heeft dat hij mag werken als Uitvoerend Directeur van CCI. Don is een kleinkind van Russische Joodse immigranten die in 1917 uit lijfsbehoud moesten vluchten uit Oekraïne. Hij heeft altijd een sterke band met zijn familiegeschiedenis gehouden. Hij bracht meerdere bezoeken aan Rusland en Oekraïne, en hij zag met eigen ogen hoeveel kinderen, wezen en volwassenen aan hun lot werden overgelaten, terwijl ze slachtoffer werden van verwaarlozing en misbruik.Don besloot om in actie te komen – hij adopteerde zijn drie dochters uit Rusland en richtte een liefdadigheidsorganisatie op in Moskou, om andere weeskinderen te helpen. Don kwam voor het eerst in aanraking met CCI (toen bekend onder de naam Stichting 49:22) als filmmaker. Hij werd gevraagd om een aantal documentaires te maken voor de organisatie om aandacht te vragen voor de humanitaire crisis waarmee kwetsbare Joden in de voormalige Sovjet-Unie te maken hebben. Het was de ervaring van het maken van deze films die ertoe leidde dat hij de oproep om de organisatie te leiden als Uitvoerend Directeur heeft beantwoord. Door zijn werk met CCI heeft Don een wereldwijd netwerk van christenen ontwikkeld die verenigd staan in hun geloof, dat we de handen ineen moeten slaan om Gods oproep om het Joodse volk te doen opstaan te vervullen.

SELECT A REGION
TO COMPLETE SIGNUP:

 
SELECT A REGION
TO COMPLETE SIGNUP: